HeadSoft group
Informacioni sistemi - Pravila i procedure u Vašem poslovanju!
p2

Naši Informacioni sistemi Vam omogućavaju da uvođenjem odgovarajućih pravila i procedura lakše upravljate svojim poslovanjem, da podatke imatu na dlanu, a poslovne procese pod kontrolom. Mi projektujemo rešenja prilagođena Vašem poslovnom modelu koja će Vašoj organizaciji ostvariti dugoročnu poslovnu prednost.

Kontaktirajte nas!
Ključne prednosti

Komunikacija sa klijentom! - Od početka saradnje, pa sve do potpune implementacije naših proizvoda, podrazumevana je jasna komunikacija sa klijentom.

Investiranje po fazama projekta - Naša procedura razvoja novih Informacionih sistema podrazumeva model ulaganja koji našim klijentima pruža mogućnost kontrole razvoja i implementacije sitema. Ovaj model podrazumeva definisanje faza projekta sa klijentom, po čijoj uspešnoj realizaciji će se vršiti naplata.

Pružamo visokokvalitetna, pouzdana rešenja koja u obzir uzimaju potencijal klijenata za budući rast i razvoj.

Održavamo visok nivo obučenosti i upoznatosti sa najnovijim tehnologijama svih naših radnika.

Analiziramo tekuće poslovne procese i primenjujemo najbolje prakse do kojih dolazimo na različitim projektima i implementacijama.

  1. Raspodela dozvola! - Pregled fakturisane realizacije
    • IS Transport Commander Vam omogućava da ovaj pregled dobijete klikom na dugme. Uštedite vreme!
  2. Potrošnja goriva! - Kvalitetna kontrola!
    • Uporedite potrošnju goriva sa potrošnjom vozila naših klijenata (BN Bos Šped d.o.o. i Unitrag Pižon d.o.o. su praćenjem potrošnje pomoću naših alata prepolovili odstupanje potrošnje od normirane, u odnosu na prošlu godinu). Uštedite novac!
Vesti
Najnovije vesti i događaji
U pripremi verzija 5 IS Transport Commander - optimizacija rada van lokalne mreze i podrska za javu 7.
18.04.2013. - Najnoviji korisnik IS Transport Commander je LMD GROUP d.o.o. Zemun.
25.05.2010. Nova verzija - IS Transport Commander 4.3.2 - Novi analitički izveštaji o poslovanju i transportu
07.02.2010. Nova verzija - IS BusFleet Commander 1.1
07.02.2010. Nova verzija - IS Transport Commander 4 - Novi izveštaji o prometu, kupcima i dobavljačima. (Zahtev više naših partnera) - Detaljnije o IS Transport Commander