HeadSoft group
Informacioni sistemi
Proizvodi
Naša rešenja
Detaljnije o IS Transport Commander
  Transport Commander Interest Calc
  Obračun kamate
Arhitektura

Sloj baze podataka - Informacioni sistem radi na verzijama 5 i 5.1 MySQL baze podataka i lako je prilagodljiv bazama drugih proizvodaca.

Aplikativni sloj - Informacioni sistemi koriste: Spring EJB 3.0, JPA Hibernate

Prezentacioni sloj - ICE FACES, JSF, Swing

Informacioni sistemi na strani radnih mesta (korisnici sistema) ima standardni internet browser. Sistemi su testirani na MS Interner Explorer-u i Mozilla Firefox-u.

Operativni sistemi - MS Windows, Sun Solaris i SuSe Linux