HeadSoft group
Informacioni sistemi

Razvoj informacionih sistema prema želji korisnika:

Obuhvata projektovanje, izradu, implementaciju, funkcionisanje i održavanje informacinog sistema u organizaciji. Objekno orjentisanim programiranjem, korišćenjem najnovijih tehnologija i alata, po Vašem zahtevu stvaramo informacioni sistem potpuno prilagođen vašem poslovanju.

Implementacija Već postojećih informacionih sistema:

Obuhvata uvođenje sistema i obuku zaposlenih za korišćenje sistema. Svi naši sistemi su projektovani tako da dozvoljavaju implementaciju dodatnih zahteva korisnika.

Podrška:

Podrazumevan je jasan kontakt sa klijentima i podrška vezana za korišćenje naših informacionih sistema Vam je uvek na raspolaganju.

Konsultanske usluge