Transport Commander Interest Calc
Obračun kamate
p2

Transport Commander Interest Calc Predstavlja modul koji dopunjuje Informacioni sistem Transport Commander. Osnovna funkcija ovog modula je da omoguci obračun kamate na finansijki saldo kartica ekonomskih grupa. Obračun kamate se vrši dnevno i za isnos kamate se zadužju ekonomske grupe. Modul je namenjen firmama korisnicima Transport Commandera koji u svojoj strukturi imaju više vlasnika vlozila udruženih u jedno transportno preduzeće.Nazad na pregled svih proizvoda